Tillstånd, certifikat och policy

Registreringsbevis 556997-0501, 2017-09-21 (0,3 MB)

På webplatsen https://ftiab.se/3060.html  är vi listade som FTI-certifierad ansluten entreprenör.

Vägtransport farligt avfall och övrigt avfall (0,2 MB)

Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall – grovavfall (8,4 MB)

Svensk Recycling & Fastighetsservice ABs Miljöpolicy (0,02 MB)