Adress:

Svensk Recycling & Fastighetsservice AB
Hembergavägen 49
187 73 TÄBY

Ledningen:

 

Återvinning.
Mats Vikström
E-post: mats@srfab.nu

Fastighetsservice.
Benedicta Pena
Telefon: 073 – 692 71 66
E-post: benedicta@srfab.nu

Administration.
Björn Lehrman
Telefon: 073 – 600 20 76     
E-post: bjorn@srfab.nu