Grovavfall är det hushållsavfall som inte får plats i soppåsen, eller av annat skäl inte får slängas där. Därför kallas det också gärna skrymmande hushållsavfall eller restavfall.

Elavfall är alla föremål, oavsett storlek, som drivs med elektricitet och alltså har ett batteri eller en sladd som kraftförsörjning. Om det är möjligt ska batterier och ljuskällor tas ur apparaten innan den slängs.

Farligt avfall är alla typer av färgrester, spackel, lösningsmedel, bekämpningsmedel, oljor, syror/baser och brandsläckare.

Vi har nödvändiga tillstånd för att transportera alla ovanstående avfallstyper.