Källsorterar ni redan, men vill att det ska fungera billigare och/eller bättre? Om ni inte redan källsorterar finns det goda anledningar att börja. Er ekonomi och miljön är vinnarna. Genom att kostnaderna för hushållssopor minskar mer än det kostar att vi hämtar källsorterat avfall för återvinning, får ni mer kvar i kassan.

Fraktionerna vi kan hämta är tidningar, glas-, papper/wellpapp-, plast- och metallförpackningar, ljuskällor (glödlampor) och hushållstypiska batterier.

Det avfall vi hämtar är sorterat, så att största möjliga andel kan återvinnas. Våra kunder uppskattar att vi dessutom håller ordning och reda i återvinningen, vilket ökar benägenheten för de boende att sortera korrekt.

Vi har över 10 års erfarenhet av att införa och att bygga ut källsortering för återvinning. Eftersom vi jobbar med minimal over-head kan vi erbjuda attraktiva priser för hämtningen. Vi är ett litet företag, så en flexibel och skräddarsydd lösning som passar just er är standard hos oss.

Läs mer om källsortering FNI (FastighetsNära Insamling) på FTI’s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) webbplats:  länk

Det finns många olika förpackningar och är du osäker kan FTI’s sorteringsguide hjälpa dig. Den gör det enkelt att göra rätt. Sorteringsguide

 Även på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats finns en Sorteringsguide